Nguyễn Ngọc Huyền Trân


Thành viên Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam

- Thông tin thành viên:

  1. Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Huyền Trân
  2. Giới tính: Nữ
  3. Năm sinh: 1997
  4. Nghề nghiệp:Sinh viên
  5. Nơi sinh sống: TP.HCM
  6. Đôi nét về bản thân: Ít nói, dễ hoà đồng
  7. Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc
  8. Kết quả Test IQ: 132

© TestIQ.com.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved