KIỂM TRA IQ TEST FREE – BÀI KIEM TRA IQ CHUẨN QUỐC TẾ


Cấu trúc bài IQ test

- Số câu hỏi có trong bài là : 26 câu.

- Thời gian làm bài là : 24 phút.

- Phân bố của bài kiểm tra IQ: từ dễ tới khó.

- Nội dung: là 100% là hình ảnh, công bằng với tất cả mọi đối tượng bất kể thuộc quốc gia nào, dù có đi học hay không đi.

Những lưu ý trước khi làm IQ Test

1.  Bài trắc nghiệm IQ sẽ tự động dừng lại khi hết thời gian.

2.  Độ tuổi thích hợp để thực hiện bài IQ test là trên 16 tuổi.

3.  Để đảm bảo tính công bằng cho những người Test sau, mong các bạn không nên chia sẻ đáp án của bài kiem tra IQ ra bên ngoài.

4.  Bạn nên làm bài Test IQ ở nơi yên tĩnh, đặc biệt là vào lúc tinh thần cảm thấy minh mẫn nhất để có được kết quả chính xác nhất.

5.  Với 1 kết quả kiểm tra IQ Test lớn hơn 130, chúng tôi xin rất vinh dự mời bạn gia nhập vào những Thành viên của Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam. Thông tin của bạn sẽ được đặt ngay tại trang chủ trong bảng thành viên.© TestIQ.com.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved