Đào Đức Lộc


Thành viên Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam

- Thông tin thành viên:

  1. Họ và Tên: Đào Đức Lộc
  2. Giới tính: Nam
  3. Năm sinh: 1994
  4. Nghề nghiệp:Sinh viên - Nhà sáng tạo ý tưởng
  5. Nơi sinh sống: Hải Phòng
  6. Đôi nét về bản thân: thấy mình thực sự khác biệt
  7. Sở thích: Du lịch , motor sport , dog , test iq , sáng lập ý tưởng , lãnh đạo
  8. Kết quả Test IQ: 135

© TestIQ.com.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved