Trương Thị Thu Hương


Thành viên Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam

- Thông tin thành viên:

  1. Họ và Tên: Trương Thị Thu Hương
  2. Giới tính: Nữ
  3. Năm sinh: 1995
  4. Nghề nghiệp:Sinh viên
  5. Nơi sinh sống: Hà Nội
  6. Đôi nét về bản thân: hơi lười
  7. Sở thích: vẽ và ngủ
  8. Kết quả Test IQ: 132

© TestIQ.com.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved