Nguyễn Hà Nam


Thành viên Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam

- Thông tin thành viên:

  1. Họ và Tên: Nguyễn Hà Nam
  2. Giới tính: Nam
  3. Năm sinh: 1995
  4. Nghề nghiệp:Sinh Viên
  5. Nơi sinh sống: Lâm Đồng
  6. Đôi nét về bản thân: Ít nói
  7. Sở thích: Sữa đồ điện tử
  8. Kết quả Test IQ: 132

© TestIQ.com.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved