Nguyễn Đức Trí


Thành viên Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam

- Thông tin thành viên:

  1. Họ và Tên: Nguyễn Đức Trí
  2. Giới tính: Nam
  3. Năm sinh: 1991
  4. Nghề nghiệp:Kinh doanh
  5. Nơi sinh sống: Đà Nẵng
  6. Đôi nét về bản thân: Bình thường
  7. Sở thích: Du lịch, đọc sách
  8. Kết quả Test IQ: 135

© TestIQ.com.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved