Huỳnh Chí Hải


Thành viên Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam

- Thông tin thành viên:

  1. Họ và Tên: Huỳnh Chí Hải
  2. Giới tính: Nam
  3. Năm sinh: 1997
  4. Nghề nghiệp:Chưa
  5. Nơi sinh sống: Cà Mau
  6. Đôi nét về bản thân: Không được vui tính
  7. Sở thích: Ở một mình
  8. Kết quả Test IQ: 132

© TestIQ.com.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved