Lordra Yu


Thành viên Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam

- Thông tin thành viên:

  1. Họ và Tên: Lordra Yu
  2. Giới tính: Nam
  3. Năm sinh: 1997
  4. Nghề nghiệp:Free
  5. Nơi sinh sống: Viet Nam
  6. Đôi nét về bản thân: Nothing to say
  7. Sở thích: sightsee mirror,break rules, break limited.
  8. Kết quả Test IQ: 135

© TestIQ.com.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved