Lương Quốc Khánh


Thành viên Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam

- Thông tin thành viên:

  1. Họ và Tên: Lương Quốc Khánh
  2. Giới tính: Nam
  3. Năm sinh: 1999
  4. Nghề nghiệp:Học Sinh
  5. Nơi sinh sống: Lạng Sơn
  6. Đôi nét về bản thân: Không có thông tin
  7. Sở thích: ...
  8. Kết quả Test IQ: 137

© TestIQ.com.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved