Nguyễn Kim Hoàng Phúc


Thành viên Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam

- Thông tin thành viên:

  1. Họ và Tên: Nguyễn Kim Hoàng Phúc
  2. Giới tính: Nam
  3. Năm sinh: 1991
  4. Nghề nghiệp: Chuyên gia SEO cấp cao tại Senzado
  5. Nơi sinh sống: TP.HCM
  6. Đôi nét về bản thân: Làm biếng + lười
  7. Sở thích: Test IQ, Game online, cờ, thể thao đối kháng, ảo thuật, bóng đá, xem phim, Logic học, triết học, tâm lý học...
  8. Kết quả Test IQ: 145

© TestIQ.com.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved