Nguyễn Ngọc Tiến


Thành viên Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam

- Thông tin thành viên:

  1. Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Tiến
  2. Giới tính: Nam
  3. Năm sinh: 1997
  4. Nghề nghiệp:Sinh viên
  5. Nơi sinh sống: Phú Yên
  6. Đôi nét về bản thân: Đây là đôi nét về bản thân =))
  7. Sở thích: Xem phim
  8. Kết quả Test IQ: 137

© TestIQ.com.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved